Predavanje na TRADICIONALNEM PREDNOVOLETNEM POSVETU DVI Ljubljana

10. 12. 2020. smo sudjelovali na TRADICIONALNOJ PRED NOVOGODIŠNJOJ KONFERENCIJI DVI u Ljubljani. Na online konferenciji, koju je pratilo skoro 150 gledatelja, održali smo predavanje o sustavima visinske zaštite za zaštitu od pada s visine. Zahvaljujemo vam se na velikom odazivu na naše predavanje.