PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PO MJERI STRANKE

Tvrtka EU SAFETY d.o.o. je specijalizirana za izvođenje osposobljavanja za sigurnost na visinskim i dubinskim radovima.

ZAKONODAVSTVO

Članak 27. Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14, 118/14 i 154/14) obvezuje poslodavca za osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Edukacijskim programom tvrtke EU SAFETY d.o.o. nećete samo zadovoljiti zakonske propise već i svojim radnicima omogućiti pridobivanje znanja za sigurno i učinkovito obavljanje njihovog posla.

TKO GA IZVODI?

Osposobljavanje izvode naši stručni instruktori u suradnji s tvrtkom B.S.M.D. d.o.o., koja ima licencu za obavljanje stručnih zadataka s područja zaštite na radu, izdanu od Ministarstva rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Edukacija se izvodi na radnom mjestu kod poslodavca, čime osiguravamo adekvatno osposobljavanje radnika za posao koji obavljaju.

EDUKACIJSKI PROGRAM

Pred početkom osposobljavanja s poslodavcem pripremimo prilagođen edukacijski program koji uzima u obzir njegove potrebe i specifičnost radnih mjesta. Tako osiguramo da je edukacija čim više prilagođena specifičnostima konkretnih radnih mjesta. Zbog osiguravanja kvalitete osposobljavanja, broj kandidata u praktičnom dijelu edukacije je ograničen na osam kandidata na jednog instruktora odnosno 16 kandidata na dva instruktora.

CILJ OSPOSOBLJAVANJA

Cilj osposobljavanja je radnicima prenijeti znanje i informacije potrebne za obavljanje visinskih i podzemnih radova na siguran način. Radnici će upoznati mjere za obavljanje rada na siguran način i naučiti kako reagirati u slučaju opasnosti.

KAKO GA IZVODIMO?

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela te obuhvaća pismeni i praktični test znanja. Nakon edukacije radnicima koji uspješno obave teoretski i praktični test znanja podijelimo zapisnik i potvrde o uspješno obavljanom osposobljavanju.

STRUČNA EKIPA

U tvrtki EU SAFETY d.o.o. veliki naglasak stavljamo na stručnu osposobljenost naših instruktora. Osim visoke stručne spreme, naši instruktori imaju i višegodišnje iskustvo, koje im omogućava da osposobljavanje maksimalno prilagode stvarnim potrebama radnog mjesta.

NAŠI INSTRUKTORI

JAKA PRIJATELJ

  • Instruktor s područja sigurnog rada na visini osposobljen za pregled sigurnosne opreme za rad na visini s 10 godišnjim iskustvom. Ima certifikat ITHF.
  • Instruktor i trener sportskog penjanja s više od 20 godina bogatog iskustva na području edukacije djece, mladih i odraslih.
  • Sudionik u istraživanjima o terapeutskom penjanju.

ROK TEUL

  • Aktivni alpinist i gorski spašavatelj s više od 20 godina iskustva.
  • Različite tehnike s užadi za visinske i podzemne radove je nadograđivao prilikom gradnje avanturističkih parkova i drugih tehničkih projekata.
  • Njegova specijalnost je prezentacija tehnika spašavanja i davanja prve pomoći u nesrećama.