Kaciga ORBIT

61,24

Referenca 3050 3054
Težina 0,38 kg 0,38 kg
Veličina (opseg glave) 51-62 cm 51-62 cm
Boja Bijela Crna
Kod 100284 100285