CaRol TS 500 – za dizanje materijala – s 18 m pocinčanim čeličnim užetom i nosačem za Davitrac

Model CaRol TS 500 – za dizanje materijala – s 18 m
pocinčanim čeličnim užetom i nosačem za
Davitrac
Kod 286989