CaRol MO s konzolom za Davitrac – za dizanje materijala

Model
CaRol MO s konzolom za Davitrac s 13 m
pocinčanim čeličnim užetom
Kod 293009