IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI PO MERI KUPCA

Podjetje EU SAFETY d.o.o., je specializirano za izvajanje izobraževanj za varno delo na višini ter v globini.

ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), v 19. členu, kot obveznost delodajalca določa, da je delodajalec dolžan usposobiti delavce za varno delo. S pomočjo izobraževalnih programov podjetja EU SAFETY d.o.o., ne boste zadostili samo zakonskih zahtevam, ampak boste svojim zaposlenim omogočili pridobitev znanja, ki jim bo omogočilo, da bodo svoje delo lahkoopravljali varno in učinkovito.

KDO GA IZVAJA?

Izobraževanja izvajajo naši strokovno usposobljeni inštruktorji, v sodelovanju s podjetjem B.S.M.D. d.o.o., ki je imetnik dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izobraževanje
opravimo na dejanskih delovnih mestih pri delodajalcu, s čimer zagotovimo, da bodo zaposleni usposobljeni za delo, ki ga dejansko opravljajo.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Pred pričetkom izobraževanja v sodelovanju z delodajalcem, glede na njegove potrebe in specifičnosti delovnih mest, pripravimo prilagojen izobraževalni program. Na ta način zagotovimo, da je usposabljanje v največji možni meri prilagojeno posebnostim, ki se pojavljajo na konkretnih delovnih mestih.  Ker želimo zagotoviti kvalitetno usposabljanje, je maksimalno število kandidatov na praktičnem delu omejeno, in sicer na 8 kandidatov na enega inštruktorja oziroma 16 kandidatov na dva inštruktorja.

CILJ IZOBRAŽEVANJA

Cilj izobraževanja je zaposlenim posredovati znanje in informacije, ki jih potrebujejo, da bodo delo na višini in v globini lahko opravljali varno. Spoznali bodo ukrepe za varno delo in znali reagirati, če bo do nevarnosti prišlo.

KAKO GA IZVAJAMO?

Izobraževanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela in zajema tudi pisni ter praktični preizkus znanja. Po koncu izobraževanja za delavce, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preizkus, pripravimo zapisnik in potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju.

PREGLEDOVANJE VVO IN VVS

ZAKONODAJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), v 19. členu, kot obveznost delodajalca določa, da je delodajalec dolžan zagotoviti obdobne preglede in preizkuse delovne opreme. Prav tako obvezne periodične preglede najmanj enkrat letno, predpisujejo proizvajalci osebne varovalne opreme in višinskih varovalnih sistemov za delo na višini, saj gre za opremo in sisteme, ki delavce varuje pred težjimi poškodbami in celo smrtjo.

ZA KAJ JE POTREBNO POSKRBETI?

V skladu s tem, je delodajalec enkrat letno dolžan zagotoviti pregled osebne varovalne opreme za delo na višini in višinskih varovalnih sistemov. Pregled lahko opravijo pooblaščeni, strokovno usposobljeni pregledovalci.  V primeru, da delodajalec ne zagotovi predpisanega pregleda in na tej opremi pride do nezgode, se smatra, da je do nezgode prišlo po krivdi delodajalca, saj proizvajalec za opremo, ki nima rednih periodičnih pregledov, ne more jamčiti.

KDO JIH IZVAJA?

V podjetju EU SAFETY d.o.o., smo pooblaščeni za preglede opreme, ki jih izvajamo z našim strokovno usposobljenim osebjem.

KOMPETENTNE OSEBE

V podjetju EU SAFETY velik poudarek namenjamo strokovni usposobljenosti našega osebja. Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanja, so vsi ne samo visoko strokovno usposobljeni, ampak imajo poleg tega še dolgoletne izkušnje, ki jim omogočajo, da usposabljanje maksimalno prilagodijo dejanskim potrebam delovnega mesta.

PREDSTAVITEV INŠTRUKTORJEV

ROK TEUL

  • Aktivni alpinist in gorski reševalec z več kot 20 letnimi izkušnjami.
  • Različne vrvne tehnike pri delu na višini in globini je nadgrajeval pri gradnji doživljajskih parkov in drugih tehničnih projektih.
  • Predstavitev pravilnih tehnik reševanja in nudenje prve pomoči ob nesrečah so njegova
    specialnost.

JURE JAKOPIČ

  • Poveljnik gasilske enote na Vrhniki, kjer imajo specializirano ekipo za reševanje iz višin in globin.
  • V letu 2019 opravljen tečaj IRATA 1. stopnja.
  • Opravljen tečaj za reševanje iz višin in globin.